Archive for Juli, 2011

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

Mukaddimah

Hidup manusia dibumi ini bukanlah suatu kehidupan yang tidak mempunyai tujuan dan matlamat dan bukanlah mereka boleh melakukan sesuatu mengikut kehendak perasaan dan keinginan tanpa ada batas dan tanggungjawab.

Baca lebih lanjut