Posts Tagged ‘Iman & Takwa’

Kebersihan Separuh Dari Iman

Agama Islam sangat menekankan kebersihan, baik kebersihan fisik maupun batin. Cinta Allah, antara lain, dialamatkan kepada orang yang bersih dan menyucikan diri. (QS Al-Baqarah [2]: 222). Setiap Muslim tentu sudah sangat maklum, hadis Nabi yang menyatakan, “Al-Thuhur-u syathr-u al-Iman.” (Kebersihan adalah separuh dari iman). (HR Muslim dari Abi Malik al-Anshari).

Baca lebih lanjut

IMAN DAN TAKWA

Di dalam al-quran kita akan berjumpa dengan beberapa surat yang di mulai dengan huruf-huruf seperti ini:-

Alif-Lam Mim Alif-Lam-mim-shad Alif-Lam Mim-Ra Kaf-ha-ya-ain-shad

Ha-mim Ain-sin-qaf Tha-ha Tha-sin-mim

Tha-sin Ya-sin Shad Qaf Nun

Baca lebih lanjut