Posts Tagged ‘Syahadat’

Mata Air Bening Nilai-nilai Syahadat

Syahadat adalah kesaksian tentang keesaan Allah SWT dan pengakuan Allah sebagai Tuhan. Kesaksian ini ada konsekuensinya yang harus dibuktikan dalam kehidupan. Setiap Muslim akan diminta pertangungjawabannya di akhirat kelak tentang pengakuan syahadatnya. Banyak Muslim tidak menyadari bahwa dalam sikap dan tindakannya sehari-hari banyak yang tidak sesuai dengan syahadatnya, tidak sesuai dengan kesaksian tauhidnya. Keimanannya terkotori oleh sifat-sifat riya, ujub dan kesombongan fikirannya. Berikut ini adalah rumus nasihat dalam rangka bersyahadat yang benar, bertauhid yang lurus, sebagai refleksi dari pengakuan keimanan kita kepada Allah.
Baca lebih lanjut